Home

M. van Vliet Consulting B.V. werkt voor de overheid en voor non-profit organisaties in het onderwijs en sociaal-maatschappelijke sector. Onze opdrachtgevers zijn Raden van Bestuur, directies, gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en toezichthouders.

Het bieden van ‘maatwerk oplossingen’ is ons devies. M. van Vliet Consulting B.V. adviseert en ondersteunt bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het regisseren van verandertrajecten en het coachen en trainen van leidinggevenden bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden.